Stabiel, Sociaal

Rustig tempo, Mens gericht

Hoe je omgaat met en reageert op (relationele) verandering