Programma aanbod

De resultaten van onze interventies worden zichtbaar in lagere ziekteverzuimcijfers en verhoogde productiviteit door het beter benutten van aanwezige talenten. De oorsprong van de verbeteringen is de verbeterde arbeidsbeleving van de medewerkers zelf en dat bereiken wij door de cliënten te activeren. Onze programma’s zijn gericht op alle soorten arbeid en samenwerking. Van hoogopgeleid, starters en relatief nieuw op de arbeidsmarkt tot gevestigd, wat gevorderder en voldaner.

 

Specialistennet werkt met resultaatgerichte en meetbare programma’s, op basis van de theorieën van (onder meer) Otto Rank, Nira Kfir en Carl Jung. De programma’s zijn preventief, curatief en gespecialiseerd inzetbaar. 

Op al onze ondersteuning meten wij de effecten en tevredenheid op kritieke prestatie-indicatoren. Ze helpen ons onze programma’s nog verder te verbeteren.

In ons programma-aanbod ligt een duidelijke focus op de werkende en productieve mens. Onze inzet preventief of curatief is erop gericht de arbeidsprestatie te optimaliseren. Voor mens én organisatie.

Waarom SNP

SNP zorgt voor een beter rendement. Wij boeken als resultaat plaats 8 van de 118 gemeten organisaties. Onze effectiviteit scoort plaats 5*. Daarmee zorgen we voor een aanzienlijke verlaging van de uitvalkosten.

Elke week besparing op volledige mentale inzetbaarheid levert een rendement op van € 1.375.- per week. 

Folder

Please reload

Programma's:

Zelfhulp

Met onze zelfhulp kom je gemakkelijk achter je eigen twijfels en vind je mogelijke oplossingen.

YCL

(Her)vind je eigen levenspad met een bruikbaar actieplan, gebaseerd op wie je bent, wat je kunt en wat je doet. Het programma Your Creative Life helpt je binnen vijf weken op weg...

PBMW

Psychologie verbonden met bedrijfsmaatschappelijk werk biedt snelle en succesvolle interventiemogelijkheden bij het verwerken van intensieve gebeurtenissen.

PZP

Bij Psychologische Zorg Plus ontdek je in acht sessies van een tot anderhalf uur je valkuilen en perspectieven. Aansluitend vorm je een positief toekomstbeeld én duurzame gedragsverandering voor meer rust en ontspanning.

CLP & CLP Plus

Aan het roer van je eigen leven staan en stevig op koers blijven door Creative Life Plan. Door visuele prikkels ontsluiten we jouw inzicht en kracht. Je psycholoog helpt je met formuleren van levensdoelen.

B/S GGZ

Geen wachtlijst: ons landelijke netwerken van psychologen biedt basis GGZ aan voor Huisartsen en praktijkondersteuners. Verwijzing naar SGGZ is eveneens mogelijk.

Grip op de toekomst

Wat ga jij doen met de rest van je leven? Op deze levensvraag weet je op dit moment misschien het antwoord niet. Dat hoeft geen probleem te zijn...

Please reload

Onderzoeken

Loopbaan en/of psychologische (en psychiatrische) vraagstukken die spelen op de werkplek vragen om deskundig onderzoek; psychodiagnostisch, neuropsychologisch of psychiatrisch.

Please reload