Hoe

De door Specialistennet ontwikkelde methodes worden gebruikt door al onze aangesloten professionals. Daarnaast werken we aan continue verbetering en verfijning.

Alles begint met het vaststellen van de vraag. Want zonder vraag, geen antwoord. Na je aanmelding (door jezelf, je arts of werkgever) word je in de regel binnen 24 uur uitgenodigd voor een intakegesprek. We hebben geen wachtlijst, dus dat gesprek vindt in het algemeen al binnen vijf werkdagen plaats. Het is één van de redenen van het succes van onze werkwijze: snelle interventie.

 

In drie stappen naar verbetering

1          Aanmelden doe je online op deze site. Of je arts, werkgever of case manager doet het voor je. Aanmelden is eenvoudig en zonder medische informatie.

 

2          Intake en voorstel. De intake is een gesprek tussen een van onze psychologen en jou. Het doel is dat beiden het eens zijn over de ondersteuningsvraag. Je kunt je verhaal doen en vragen stellen, samen vul je vragenlijsten in en de ondersteuner schetst de mogelijkheden.

Na deze intake doen we een voorstel tot begeleiding aan jou en/of je werkgever. We zorgen meteen voor een rapportage aan de huis-/bedrijfsarts. De verslagen worden van tevoren met jou gedeeld en besproken en alleen met jouw instemming sturen we ze in. We volgen hierbij onze beroepscode en privacyreglement.

3          Zijn alle partijen het eens, dan start meteen de begeleiding. Je vindt een aantal van onze programma’s op deze site, maar waar jouw ondersteuning uit bestaat is helemaal afhankelijk van jouw vraag. Het is altijd op de mens gericht maatwerk: menswerk. Veelal vindt na zes tot acht weken een voortgangsgesprek plaats. Daarbij zitten in elk geval jij en jouw psycholoog aan tafel, maar mogelijk ook je partner of werkgever. In veel gevallen komt werkbehoud of reïntegratie al meteen in beeld. In evenzovele gevallen is er een preventieve werking: deelnemers functioneren meetbaar beter door toegenomen zelfkennis en een duidelijker levensplan voor werk, privé en persoonlijke ontwikkeling. 

 

Duur van de ondersteuning

De begeleiding duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. In het begin is de begeleiding intensiever dan aan het einde, jouw  inzichten worden echter steeds sterker. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een intensieve start een positief effect heeft op de snelheid van het herstel. Bij lichte klachten duurt een behandeling maximaal zes weken.

Maar preventief jezelf versterken kan natuurlijk ook! Je bent van harte welkom om al je 'kanten' te verbeteren.

Menswerk

Onze programma’s zijn zo succesvol omdat ze op elke persoon individueel zijn afgestemd. In hoofdlijnen bestaat de begeleiding uit:

 

Reflectie: We kijken met jou naar gedragsschema’s en de oorsprong van je talenten in jouw leven. Wie ben je!

 

Moed en toekomstperspectief: We helpen je met een creatieve methode te kijken naar je verleden, het heden en de toekomst. Wat kun je!

 

Creativiteit: We stimuleren bewust functioneren in werk, privé en persoonlijke ontwikkeling. Wat wil je!

 

Evenwicht: Weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, helpt je om (meer) uit het leven, je baan en/of je relatie te halen. Het helpt je als individu te balanceren tussen verschillende rollen die je hebt: thuis, op een afdeling, organisatie of de maatschappij. In balans!