Jouw profiel leren kennen?

Vraag hier een gratis proeftest aan.

Achtergrond en doel van het DISC programma

 

Disc training staat in het teken van zowel interne als externe communicatie. Het doel van de training is dat de medewerkers inzicht krijgen in eigen en andermans gedrag. Hierdoor leren ze hun communicatie aan te passen aan de ander, waardoor een betere samenwerking mogelijk is, zowel intern als extern. Uitgangspunt is dat de medewerkers inzicht krijgen in de voorkeurstijlen van zichzelf en van anderen. Hierdoor verbetert de communicatie en kunnen de medewerkers effectiever met anderen samenwerken. Het kennen van jezelf helpt in de omgang met collega’s en klanten.

 

Doelen van deze trainingen zijn 

 

  • Inzicht in eigen en ander gedrag en het effect op elkaar

  • Teameffectiviteit vergroten

  • Blootleggen wat de ongeschreven regels zijn en die als team ter discussie kunnen stellen 

  • Interventies leren die je gedurende een werkdag kan toepassen 

  • Blij worden en blij blijven (ieder teamlid in zijn kracht) 

 

Werkwijze

 

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats met de leidinggevende om het doel van de training goed helder te krijgen. Hierbij wordt verder gekeken naar de knelpunten van het betreffende team. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Omgaan met werkdruk

  • Omgaan met perfectionisme

  • Effectiever/assertiever communiceren

  • Client communicatie

 

Voor de start van de training vullen alle medewerkers een DISC persoonlijkheidsvragenlijst in. Dit instrument brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart en op basis hiervan wordt op een eenvoudige wijze inzicht gegeven in het eigen gedrag en dat van anderen. 

  

De training bestaat uit twee dagdelen. Op de eerste dag wordt er veel aandacht besteed aan het model, het leren kennen van het eigen profiel, het leren kennen van de profielen van collega’s en de vertaalslag naar (team)samenwerking. Op deze dag staat dan ook het eigen team centraal. Tijdens het tweede dagdeel wordt ingegaan op de ervaringen in de praktijk en de teamsamenwerking; wordt er verdieping gezocht van het model en wordt er aandacht besteed aan ‘uitdagende’ situaties en externe communicatie. Daarna is het mogelijk iedereen of enkele teamleden een persoonlijk coaching gesprek aan te bieden. Dit heeft als meerwaarde dat er nog meer kan worden ingegaan op het persoonlijk profiel en de grafieken en dat een duidelijker actieplan individueel ontstaat. 

 

Interesse? 

Neem contact met ons op